Stowarzyszenie JANIKOWO NA SPORTOWO powstało 26 lutego 2014 roku.
Celem działania Stowarzyszenia jest propagowanie oraz promocja zdrowego trybu życia, organizowanie imprez sportowych, spotkań, zajęć sportowo-rekreacyjnych w tym integracyjnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w celu zapobieganiu wykluczeniu społecznemu tych osób.
Działanie na rzecz wzrostu w lokalnym środowisku świadomości związanej z ochroną zdrowia psychicznego.
stworzenie wśród członków stowarzyszenia więzi przyjaźni, koleżeństwa, wzajemnego zrozumienia oraz odpowiedzialności społecznej

https://www.youtube.com/watch?v=XHOmBV4js_Ehttps://www.youtube.com/watch?v=XHOmBV4js_E

Nowości